Покана във връзка с изпълнение на проект „Укрепяване на свлачище SFO 43.65869-01, гр. Своге, кв. Старо село“

Уважаеми съграждани,

Във връзка с изпълнение на проект „Укрепяване на свлачище SFO 43.65869-01, гр. Своге, кв. Старо село“, финансиран по проект № BG16M1OP002-4.003-0014-C01, одобрен за финансиране по Процедура „Превенция и противодействие на свлачaищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“, приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ , Ви каним на церемонията „Първа копка“, която ще се състои на 30.07.2021г. /петък/ от 11:00ч.  на кръстовището на улиците „Виктор Юго“ и „Република“ в град Своге. От 12ч. ще се проведе откриваща пресконференция в сградата на НЧ „Градище 1907“, на която ще бъде представен екипът и заложените дейности по проекта.

ЕМИЛ ИВАНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

__________________________________________________________________________________

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16M1OP002-4.003-0014-C01 „Укрепяване на свлачище SFO 43.65869-01, гр. Своге, кв. Старо село“, Процедура „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“, приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.