Мадлена Божилова Амин от гр. Своге с награда за  един от петте нови елементи в Националната система „Живи човешки съкровища – България“ 2021

На 28 юли 2021 г. в галерия „Средец“ в  Министерство на културата се проведе официалната церемония за връчване на удостоверенията за вписването на петте нови елемента в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство на Република България.  НЧ „Градище – 1907“, гр. Своге, Община Своге получи номинация и грамота в Сферата на НКН, елемент от Регистъра: „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци“ с кандидатура: „Изработване на българска народна носия от региона на Кюстендил“.

Носител на наградата е г-жа Мадлена Божилова Амин изработила носията. Тя получи грамота от г-жа Весела Кондакова – Заместник-министър на културата,  за вписването на един от петте нови елементи в Националната система „Живи човешки съкровища – България“ 2021 г. Г-жа Нина Копринджийска – заместник-кмет на Община Своге и Председател на НЧ “Градище 1907“, участва в церемонията и поздрави г-жа  Амин от името на кмета г-н Емил Иванов и от ръководството на читалището за уменията, нейната култура и знанията ѝ, публично признати на национално и международно равнище. Щастливи и горди сме с това, че едно от  „Живите човешки съкровища на България” е от Своге!