Заповед РД-01-748/02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването и РД-01-472/02.09.2021

Уважаеми съграждани,

Общинският щаб за защита при бедствия – Своге ви информира за съдържанието на Заповед №-РД-01-748/02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед №-РД-01-472/02.09.2021 г. на РЗИ. За сведение и изпълнение!

Свали прикачените файлове: