Обявление за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., като раздел І „Продажби“ се допълва със следните имоти:

с. ЗАНОГЕ
Идентификатор Площ (дка) НТП
30329.62.3 29,992 друг вид дървопроизводителна гора
 
с. ЗИМЕВИЦА
Идентификатор Площ (дка) НТП
30847.84.9 15,077 друг вид дървопроизводителна гора
30847.84.21 140,102 друг вид дървопроизводителна гора
30847.84.6 74,247 друг вид дървопроизводителна гора
30847.84.14 98,124 друг вид дървопроизводителна гора
30847.84.8 4,315 друг вид дървопроизводителна гора
30847.84.109 48,179 поляна
30847.84.15 281,679 друг вид дървопроизводителна гора
30847.84.24 155,540 друг вид дървопроизводителна гора
30847.84.25 12,193 друг вид дървопроизводителна гора
30847.84.22 33,143 друг вид дървопроизводителна гора
30847.84.28 456,350 друг вид дървопроизводителна гора
30847.84.17 0,505 друг вид дървопроизводителна гора
30847.100.1 19,434 друг вид дървопроизводителна гора
30847.100.11 12,622 широколистна гора
30847.100.13 2,665 друг вид дървопроизводителна гора
30847.100.2 86,941 широколистна гора
30847.100.12 2,003 широколистна гора
30847.84.27 0,878 друг вид дървопроизводителна гора
30847.84.18 218,564 друг вид дървопроизводителна гора
30847.301.1 79,751 широколистна гора
30847.301.13 46,543 широколистна гора
30847.301.14 2,913 широколистна гора
30847.301.15 1,556 широколистна гора
30847.301.16 100,981 широколистна гора
30847.301.17 5,672 широколистна гора
30847.301.12 12,298 широколистна гора
30847.301.23 0,773 широколистна гора
30847.301.10 156,285 широколистна гора
30847.301.19 2,486 широколистна гора
30847.302.6 330,661 друг вид дървопроизводителна гора
30847.302.4 10,408 друг вид дървопроизводителна гора
30847.302.5 25,900 друг вид дървопроизводителна гора
30847.301.8 36,365 широколистна гора
30847.301.9 11,170 широколистна гора
30847.301.18 1,208 широколистна гора
30847.301.22 1,306 широколистна гора
30847.301.3 45,238 широколистна гора
30847.302.11 69,552 друг вид дървопроизводителна гора
30847.302.12 12,878 друг вид дървопроизводителна гора
30847.301.11 38,177 широколистна гора
30847.301.20 2,095 широколистна гора
30847.301.21 1,122 широколистна гора
30847.302.10 98,754 друг вид дървопроизводителна гора
30847.302.13 136,048 друг вид дървопроизводителна гора
30847.302.15 37,932 друг вид дървопроизводителна гора
30847.302.16 128,718 друг вид дървопроизводителна гора
30847.302.17 83,648 друг вид дървопроизводителна гора
30847.302.20 219,357 друг вид дървопроизводителна гора
30847.302.22 24,559 друг вид дървопроизводителна гора
30847.302.23 7,649 друг вид дървопроизводителна гора
30847.302.24 4,864 друг вид дървопроизводителна гора
30847.302.25 298,422 друг вид дървопроизводителна гора
30847.302.7 123,355 друг вид дървопроизводителна гора
30847.302.9 131,370 друг вид дървопроизводителна гора
30847.100.4 60,270 широколистна гора
30847.100.18 6,102 широколистна гора
30847.100.9 138,817 широколистна гора
30847.100.16 40,208 широколистна гора
30847.100.10 0,369 широколистна гора
30847.100.5 3,052 широколистна гора
30847.200.16 190,338 друг вид дървопроизводителна гора
30847.200.17 317,219 друг вид дървопроизводителна гора
30847.200.18 26,041 друг вид дървопроизводителна гора
 
с. ОСЕНОВЛАГ
Идентификатор Площ (дка) НТП
54122.523.13 8,466 широколистна гора
54122.523.18 23,553 широколистна гора
54122.523.20 11,869 широколистна гора
54122.523.22 3,300 широколистна гора
54122.523.23 17,991 широколистна гора
54122.523.28 33,892 широколистна гора
54122.523.3 7,890 широколистна гора
54122.548.10 1,120 широколистна гора
54122.548.17 17,232 широколистна гора
54122.548.18 145,587 широколистна гора
54122.548.19 4,071 широколистна гора
54122.548.20 11,638 широколистна гора
54122.548.21 31,094 широколистна гора
54122.548.22 504,949 широколистна гора
54122.548.3 13,766 широколистна гора
54122.548.4 3,787 широколистна гора
54122.548.5 3,108 широколистна гора
54122.548.6 2,005 широколистна гора
54122.548.7 17,130 широколистна гора
54122.548.8 1,394 широколистна гора
54122.548.9 0,873 широколистна гора
54122.55.116 27,396 широколистна гора
54122.557.8 41,968 широколистна гора
54122.557.4 9,570 широколистна гора
54122.557.9 1,294 широколистна гора
54122.511.10 1,465 широколистна гора
54122.511.11 20,480 широколистна гора
54122.511.15 4,162 широколистна гора
54122.511.18 2,999 широколистна гора
54122.511.19 8,812 широколистна гора
54122.511.20 8,424 широколистна гора
54122.511.21 34,419 широколистна гора
54122.554.10 105,113 широколистна гора
54122.554.11 3,163 широколистна гора
54122.554.5 223,368 широколистна гора
54122.554.6 4,387 широколистна гора
54122.554.7 17,071 широколистна гора
54122.554.8 8,627 широколистна гора
54122.554.9 9,076 широколистна гора
54122.553.7 392,831 широколистна гора
54122.555.10 14,383 широколистна гора
54122.555.11 5,357 широколистна гора
54122.555.12 35,876 широколистна гора
54122.555.13 4,507 широколистна гора
54122.555.14 70,783 широколистна гора
54122.555.9 11,165 широколистна гора
54122.586.8 180,940 широколистна гора
54122.553.4 1,997 широколистна гора
54122.553.5 1,799 широколистна гора
54122.553.6 2,097 широколистна гора
54122.553.7 392,831 широколистна гора
54122.555.14 70,783 широколистна гора
54122.586.6 12,167 широколистна гора
54122.586.8 180,940 широколистна гора
54122.585.10 1,351 широколистна гора
54122.585.11 930,029 широколистна гора
54122.585.12 40,088 широколистна гора
54122.585.13 99,973 широколистна гора
54122.585.7 108,102 широколистна гора
54122.585.8 1,765 широколистна гора
54122.585.9 4,866 широколистна гора
54122.584.4 20,623 широколистна гора
54122.584.6 49,691 широколистна гора
54122.584.7 287,874 широколистна гора
54122.504.9 269,215 широколистна гора
54122.505.11 178,398 широколистна гора
54122.505.12 50,094 широколистна гора
54122.505.13 110,646 широколистна гора
54122.505.14 2,451 широколистна гора
54122.505.6 248,204 широколистна гора
54122.505.8 4,352 широколистна гора
54122.500.5 195,111 широколистна гора
54122.500.3 17,655 широколистна гора
54122.8.6 6,058 друг вид дървопроизводителна гора
54122.500.7 5,060 друг вид дървопроизводителна гора
54122.500.8 2,738 широколистна гора
54122.2.101 340,257 широколистна гора
54122.577.1 448,265 широколистна гора
 

 

Вносител: 

Инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

За Кмет на Община Своге

Съгл. Заповед №1027/02.08.2021 г.

Принтирай страницата Принтирай страницата