- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на община Своге за обекти присъединени на ниско напрежение

В регистъра на АОП е публикувано Решение ID 707443/13.01.2016г. и Обявление ID 707445/13.01.2016г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на община Своге за обекти присъединени на ниско напрежение“

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: юни 9, 2017 09/06/2017 2:09:49 PM File size: 343 kB Downloads: 82
 • Информация [2]
  Date added: ноември 4, 2016 04/11/2016 5:01:39 PM File size: 63 kB Downloads: 121
 • Информация [3]
  Date added: септември 7, 2016 07/09/2016 3:30:53 PM File size: 23 kB Downloads: 157
 • Информация [4]
  Date added: август 9, 2016 09/08/2016 12:18:36 PM File size: 22 kB Downloads: 145
 • Информация [5]
  Date added: юли 13, 2016 13/07/2016 1:53:30 PM File size: 22 kB Downloads: 155
 • Информация [6]
  Date added: април 22, 2016 22/04/2016 10:11:45 AM File size: 24 kB Downloads: 153
 • Договор [7]
  Date added: април 20, 2016 20/04/2016 4:58:52 PM File size: 1 MB Downloads: 161
 • Информация [8]
  Date added: април 5, 2016 05/04/2016 10:02:14 AM File size: 27 kB Downloads: 148
 • Решение [9]
  Date added: март 12, 2016 12/03/2016 11:12:25 AM File size: 119 kB Downloads: 185
 • Протоколи [10]
  Date added: март 12, 2016 12/03/2016 11:12:25 AM File size: 427 kB Downloads: 186
 • Съобщение за отваряне на ценовите предложения [11]
  Date added: март 2, 2016 02/03/2016 2:10:21 PM File size: 56 kB Downloads: 199
 • Протокол [12]
  Date added: февруари 19, 2016 19/02/2016 4:40:24 PM File size: 910 kB Downloads: 185
 • Съобщение [13]
  Date added: януари 13, 2016 13/01/2016 6:30:48 PM File size: 47 kB Downloads: 187
 • Проект на договор [14]
  Date added: януари 13, 2016 13/01/2016 6:30:48 PM File size: 125 kB Downloads: 179
 • Образци [15]
  Date added: януари 13, 2016 13/01/2016 6:30:48 PM File size: 57 kB Downloads: 183
 • Документация [16]
  Date added: януари 13, 2016 13/01/2016 6:30:48 PM File size: 2 MB Downloads: 345
 • Обявление [17]
  Date added: януари 13, 2016 13/01/2016 6:30:48 PM File size: 1 MB Downloads: 245
 • Решение [18]
  Date added: януари 13, 2016 13/01/2016 6:30:48 PM File size: 421 kB Downloads: 181
[19]Share/Bookmark [19]