Стратегически документи

Стратегия за управлението на общинската собственост на Община Своге за периода 2015-2019г. – изтегли

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016г. – изтегл

Принтирай страницата Принтирай страницата

Share