- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Стратегически документи

Стратегия за управлението на общинската собственост на Община Своге за периода 2015-2019г. – изтегли [1]

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016г. – изтегл [2]

[3]Share/Bookmark [3]