- Община Своге – официален сайт - http://www.svoge.bg -

Почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване на територията на община Своге

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

В регистър на АОП е публикувано Решение ID 713665/15.02.2016г. и Обявление  ID 713667/15.02.2016г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЦИ, ТРОТОАРИ И МЕСТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  СВОГЕ

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: май 23, 2019 23/05/2019 3:02:58 PM File size: 148 KB Downloads: 40
 • Информация [2]
  Date added: ноември 4, 2016 04/11/2016 11:10:05 AM File size: 24 KB Downloads: 197
 • Информация [3]
  Date added: септември 7, 2016 07/09/2016 3:32:00 PM File size: 23 KB Downloads: 212
 • Информация [4]
  Date added: август 8, 2016 08/08/2016 2:06:03 PM File size: 44 KB Downloads: 237
 • Информация [5]
  Date added: юни 7, 2016 07/06/2016 1:42:46 PM File size: 39 KB Downloads: 249
 • Договор [6]
  Date added: май 10, 2016 10/05/2016 12:32:55 PM File size: 5 MB Downloads: 499
 • Решение [7]
  Date added: април 14, 2016 14/04/2016 8:16:27 PM File size: 99 KB Downloads: 273
 • Протоколи [8]
  Date added: април 14, 2016 14/04/2016 8:04:51 PM File size: 2 MB Downloads: 297
 • Съобщение [9]
  Date added: април 5, 2016 05/04/2016 5:06:56 PM File size: 65 KB Downloads: 242
 • Съобщение [10]
  Date added: февруари 15, 2016 15/02/2016 4:36:23 PM File size: 48 KB Downloads: 286
 • Образци [11]
  Date added: февруари 15, 2016 15/02/2016 4:36:19 PM File size: 96 KB Downloads: 219
 • Проект на договора [12]
  Date added: февруари 15, 2016 15/02/2016 4:36:22 PM File size: 1 MB Downloads: 231
 • Методика [13]
  Date added: февруари 15, 2016 15/02/2016 4:36:19 PM File size: 1 MB Downloads: 243
 • Критерии за качество [14]
  Date added: февруари 15, 2016 15/02/2016 4:36:17 PM File size: 555 KB Downloads: 259
 • Документация [15]
  Date added: февруари 15, 2016 15/02/2016 4:36:16 PM File size: 4 MB Downloads: 251
 • Обявление [16]
  Date added: февруари 15, 2016 15/02/2016 4:36:21 PM File size: 2 MB Downloads: 290
 • Решение [17]
  Date added: февруари 15, 2016 15/02/2016 4:36:23 PM File size: 526 KB Downloads: 276
[18]