- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване на територията на община Своге

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

В регистър на АОП е публикувано Решение ID 713665/15.02.2016г. и Обявление  ID 713667/15.02.2016г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЦИ, ТРОТОАРИ И МЕСТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  СВОГЕ

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: ноември 4, 2016 04/11/2016 11:10:18 AM File size: 24 kB Downloads: 156
 • Информация [2]
  Date added: септември 7, 2016 07/09/2016 3:32:17 PM File size: 23 kB Downloads: 169
 • Информация [3]
  Date added: август 8, 2016 08/08/2016 2:06:19 PM File size: 44 kB Downloads: 180
 • Информация [4]
  Date added: юни 7, 2016 07/06/2016 1:42:57 PM File size: 39 kB Downloads: 207
 • Договор [5]
  Date added: май 10, 2016 10/05/2016 12:33:10 PM File size: 5 MB Downloads: 291
 • Решение [6]
  Date added: април 14, 2016 14/04/2016 8:16:41 PM File size: 99 kB Downloads: 235
 • Протоколи [7]
  Date added: април 14, 2016 14/04/2016 8:05:22 PM File size: 2 MB Downloads: 223
 • Съобщение [8]
  Date added: април 5, 2016 05/04/2016 5:07:07 PM File size: Downloads: 211
 • Съобщение [9]
  Date added: февруари 15, 2016 15/02/2016 4:40:26 PM File size: Downloads: 252
 • Образци [10]
  Date added: февруари 15, 2016 15/02/2016 4:40:26 PM File size: Downloads: 190
 • Проект на договора [11]
  Date added: февруари 15, 2016 15/02/2016 4:40:26 PM File size: Downloads: 203
 • Методика [12]
  Date added: февруари 15, 2016 15/02/2016 4:40:26 PM File size: Downloads: 210
 • Критерии за качество [13]
  Date added: февруари 15, 2016 15/02/2016 4:40:26 PM File size: Downloads: 227
 • Документация [14]
  Date added: февруари 15, 2016 15/02/2016 4:40:26 PM File size: Downloads: 221
 • Обявление [15]
  Date added: февруари 15, 2016 15/02/2016 4:40:26 PM File size: Downloads: 261
 • Решение [16]
  Date added: февруари 15, 2016 15/02/2016 4:40:26 PM File size: Downloads: 247
[17]Share/Bookmark [17]