- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Обезвреждане чрез депониране на генерирани от населението на Община Своге неопасни /битови/ отпадъци в регионално депо Костинброд

В регистъра на АОП е публикувано Решение №288/07.03.2016г. ID 718035 за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление с предмет: Обезвреждане чрез депониране на генерирани от населението на Община Своге неопасни /битови/ отпадъци в регионално депо Костинброд.

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: април 28, 2017 28/04/2017 2:02:49 PM File size: 417 kB Downloads: 96
 • Информация [2]
  Date added: ноември 4, 2016 04/11/2016 11:19:22 AM File size: 31 kB Downloads: 129
 • Информация [3]
  Date added: септември 29, 2016 29/09/2016 12:15:49 PM File size: 48 kB Downloads: 136
 • Информация [4]
  Date added: август 8, 2016 08/08/2016 2:04:33 PM File size: 59 kB Downloads: 158
 • Информация [5]
  Date added: юли 11, 2016 11/07/2016 4:38:44 PM File size: 34 kB Downloads: 163
 • Становище [6]
  Date added: юни 13, 2016 13/06/2016 9:24:37 AM File size: 352 kB Downloads: 171
 • Информация [7]
  Date added: юни 7, 2016 07/06/2016 1:42:13 PM File size: 30 kB Downloads: 167
 • Договор [8]
  Date added: април 27, 2016 27/04/2016 1:35:01 PM File size: 2 MB Downloads: 198
 • Решение [9]
  Date added: март 28, 2016 28/03/2016 4:23:51 PM File size: 96 kB Downloads: 186
 • Доклад [10]
  Date added: март 28, 2016 28/03/2016 4:23:51 PM File size: 433 kB Downloads: 178
 • Протокол [11]
  Date added: март 28, 2016 28/03/2016 4:23:51 PM File size: 346 kB Downloads: 187
 • Покана [12]
  Date added: март 7, 2016 07/03/2016 4:15:09 PM File size: 4 MB Downloads: 166
 • Решение [13]
  Date added: март 7, 2016 07/03/2016 4:15:09 PM File size: 550 kB Downloads: 190
[14]Share/Bookmark [14]