- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза технически проект по 6 обособени позиции

В портала на АОП е публикувана Публична покана ID 9051426/17.03.2016г. за откриване на  процедура за възлагане на обществена поръчка  по реда на Глава осма „а“ с предмет: Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза технически проект по 6 обособени позиции

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: юли 11, 2016 11/07/2016 4:35:38 PM File size: 129 kB Downloads: 135
 • Информация [2]
  Date added: май 10, 2016 10/05/2016 12:26:25 PM File size: 26 kB Downloads: 140
 • Информация [3]
  Date added: април 22, 2016 22/04/2016 10:25:56 AM File size: 203 kB Downloads: 164
 • Договор 156 [4]
  Date added: април 22, 2016 22/04/2016 10:25:25 AM File size: 6 MB Downloads: 162
 • Договор 155 [5]
  Date added: април 22, 2016 22/04/2016 10:25:25 AM File size: 6 MB Downloads: 209
 • Договор 154 [6]
  Date added: април 22, 2016 22/04/2016 10:25:25 AM File size: 6 MB Downloads: 145
 • Договор 153 [7]
  Date added: април 22, 2016 22/04/2016 10:25:25 AM File size: 6 MB Downloads: 129
 • Договор 152 [8]
  Date added: април 22, 2016 22/04/2016 10:25:25 AM File size: 6 MB Downloads: 153
 • Договор 151 [9]
  Date added: април 22, 2016 22/04/2016 10:25:25 AM File size: 5 MB Downloads: 153
 • Протокол [10]
  Date added: април 8, 2016 08/04/2016 4:42:05 PM File size: 8 MB Downloads: 157
 • Съобщение [11]
  Date added: март 17, 2016 17/03/2016 5:08:16 PM File size: 74 kB Downloads: 196
 • Техническо задание за проектиране [12]
  Date added: март 17, 2016 17/03/2016 5:08:16 PM File size: 6 MB Downloads: 192
 • Методика [13]
  Date added: март 17, 2016 17/03/2016 5:08:16 PM File size: 251 kB Downloads: 163
 • Проект на договор [14]
  Date added: март 17, 2016 17/03/2016 5:08:16 PM File size: 254 kB Downloads: 254
 • Образци [15]
  Date added: март 17, 2016 17/03/2016 5:08:16 PM File size: 231 kB Downloads: 214
 • Документация [16]
  Date added: март 17, 2016 17/03/2016 5:08:16 PM File size: 6 MB Downloads: 150
 • Публична покана [17]
  Date added: март 17, 2016 17/03/2016 5:08:16 PM File size: 388 kB Downloads: 212
[18]Share/Bookmark [18]