- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Своге по обособени позиции

В регистъра на АОП е публикувано Решение ID 724717/31.03.2016г. и Обявление ID 724723/31.03.2016г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Своге по обособени позиции: Обособена позиция № 1 “Многофамилна жилищна сграда, намираща се на бул. „Искър” № 27 вх. А и Б” ,  Обособена позиция № 2 “Многофамилна жилищна сграда, намираща се в кв. 61А по ПУП на гр. Своге бл. № 12, 13, 14” и Обособена позиция № 3 “Многофамилна жилищна сграда, намираща се в кв. Дренов бул. Дунав бл. № 12, 14, 14А”
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: април 19, 2017 19/04/2017 3:54:14 PM File size: 1 MB Downloads: 130
 • Договор 341 [2]
  Date added: септември 21, 2016 21/09/2016 1:00:15 PM File size: 18 MB Downloads: 234
 • Договор 340 [3]
  Date added: септември 21, 2016 21/09/2016 1:00:15 PM File size: 7 MB Downloads: 208
 • Договори [4]
  Date added: септември 9, 2016 09/09/2016 4:58:12 PM File size: 22 MB Downloads: 285
 • Информация [5]
  Date added: септември 9, 2016 09/09/2016 4:58:12 PM File size: 1 MB Downloads: 374
 • Информация [6]
  Date added: септември 7, 2016 07/09/2016 3:34:59 PM File size: 80 kB Downloads: 173
 • Решение [7]
  Date added: юли 8, 2016 08/07/2016 4:42:43 PM File size: 309 kB Downloads: 269
 • Протокол [8]
  Date added: юли 8, 2016 08/07/2016 4:42:43 PM File size: 6 MB Downloads: 323
 • Съобщение [9]
  Date added: юни 30, 2016 30/06/2016 6:34:56 PM File size: 126 kB Downloads: 209
 • Протокол [10]
  Date added: май 25, 2016 25/05/2016 5:04:32 PM File size: 171 kB Downloads: 340
 • Решение [11]
  Date added: април 26, 2016 26/04/2016 4:55:48 PM File size: 444 kB Downloads: 272
 • ОП 3 [12]
  Date added: април 26, 2016 26/04/2016 4:55:48 PM File size: 17 MB Downloads: 260
 • ОП 2 [13]
  Date added: април 26, 2016 26/04/2016 4:55:48 PM File size: 15 MB Downloads: 244
 • ОП 1 [14]
  Date added: април 26, 2016 26/04/2016 4:55:48 PM File size: 16 MB Downloads: 243
 • Разяснение [15]
  Date added: април 25, 2016 25/04/2016 2:27:43 PM File size: 76 kB Downloads: 257
 • Съобщение [16]
  Date added: март 31, 2016 31/03/2016 5:41:56 PM File size: 65 kB Downloads: 288
 • Образци [17]
  Date added: март 31, 2016 31/03/2016 5:41:56 PM File size: 107 kB Downloads: 282
 • Документация [18]
  Date added: март 31, 2016 31/03/2016 5:41:56 PM File size: 15 MB Downloads: 362
 • Обявление [19]
  Date added: март 31, 2016 31/03/2016 5:41:56 PM File size: 2 MB Downloads: 305
 • Решение [20]
  Date added: март 31, 2016 31/03/2016 5:41:56 PM File size: 573 kB Downloads: 250
[21]Share/Bookmark [21]