- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Изграждане на улици на територията на община Своге

В портала на АОП е публикувано  Решение ID 730100/14.04.2016г. и Обявление ID 730096/14.04.2016г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и изпълнението на авторски надзор  за Община Своге за проектно предложение: „Изграждане на ул. № 19 – от ОТ 95 до ОТ 50 в с. Владо Тричков; ул. „Петрохан“ от ОТ 67- ОТ 60- ОТ 58- до ОТ 52  и ул. „Чуй петел“ от ОТ 254 – ОТ 273 до ОТ 274 в с. Искрец; ул. „Кирил и Методий“ от ОТ 32 до ОТ 34;  ул. Хан Аспарух – от ОТ 31 до ОТ 39; ул. „Явор“ – от ОТ 41 до ОТ 28  в с. Церово; и рехабилитация на ул. № 19 от ОТ 50 – ОТ 203 до ОТ 123  и ул. № 7 от ОТ 172 до ОТ 177 и ул.№8 от ОТ 177 до ОТ 164 в с. Владо Тричков; ул. „Кирил и Методий“ – от ОТ 50 – ОТ 2 – ОТ 34 до ОТ 32, ул. „Явор“ – от ОТ 37- ОТ 39 и от ОТ 39 до ОТ 41 в с. Церово, на територията на община Своге“

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Договор [1]
  Date added: септември 29, 2016 29/09/2016 4:36:11 PM File size: 9 MB Downloads: 156
 • Информация [2]
  Date added: септември 29, 2016 29/09/2016 12:18:53 PM File size: 50 kB Downloads: 74
 • Решение [3]
  Date added: юли 26, 2016 26/07/2016 4:22:21 PM File size: 251 kB Downloads: 82
 • Протоколи [4]
  Date added: юли 26, 2016 26/07/2016 4:22:21 PM File size: 3 MB Downloads: 87
 • Съобщение [5]
  Date added: юли 14, 2016 14/07/2016 7:22:09 PM File size: 87 kB Downloads: 93
 • Протокол [6]
  Date added: юни 24, 2016 24/06/2016 5:24:05 PM File size: 3 MB Downloads: 90
 • Съобщение [7]
  Date added: април 14, 2016 14/04/2016 7:42:52 PM File size: 90 kB Downloads: 102
 • Образци [8]
  Date added: април 14, 2016 14/04/2016 8:27:07 PM File size: 111 kB Downloads: 119
 • Документация [9]
  Date added: април 14, 2016 14/04/2016 7:42:52 PM File size: 8 MB Downloads: 152
 • Обявление [10]
  Date added: април 14, 2016 14/04/2016 7:42:52 PM File size: 2 MB Downloads: 126
 • Решение [11]
  Date added: април 14, 2016 14/04/2016 7:42:52 PM File size: 448 kB Downloads: 103
[12]Share/Bookmark [12]