- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Изработване на инвестиционни проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обекти, с които ще кандидатства община Своге за финансиране по ПРСР 2014-2020 за реконструкция и рехабилитация на обекти по две обособени позиции

В регистъра на АОП е изпратено Решение ID 730149/14.04.2016г. и Обявление  ID 730160/14.04.2016г. и публикувани в регистъра на 15.04.2016г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изработване на инвестиционни проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обекти, с които ще кандидатства община Своге за финансиране по ПРСР 2014-2020 за реконструкция и рехабилитация на обекти по две обособени позиции“

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: октомври 25, 2016 25/10/2016 12:06:52 PM File size: 752 kB Downloads: 284
 • Договор 383 [2]
  Date added: октомври 25, 2016 25/10/2016 12:06:52 PM File size: 3 MB Downloads: 191
 • Договор 382 [3]
  Date added: октомври 25, 2016 25/10/2016 12:06:52 PM File size: 3 MB Downloads: 207
 • Информация [4]
  Date added: октомври 21, 2016 21/10/2016 9:25:06 AM File size: 77 kB Downloads: 121
 • Решение [5]
  Date added: септември 2, 2016 02/09/2016 2:56:03 PM File size: 406 kB Downloads: 161
 • Протокол 4 [6]
  Date added: септември 2, 2016 02/09/2016 2:56:03 PM File size: 1 MB Downloads: 151
 • Протокол 3 [7]
  Date added: септември 2, 2016 02/09/2016 2:56:03 PM File size: 722 kB Downloads: 198
 • Протокол 2 [8]
  Date added: септември 2, 2016 02/09/2016 2:56:03 PM File size: 2 MB Downloads: 183
 • Съобщение [9]
  Date added: август 10, 2016 10/08/2016 3:49:12 PM File size: 201 kB Downloads: 161
 • Протокол 1 [10]
  Date added: юни 28, 2016 28/06/2016 4:23:40 PM File size: 2 MB Downloads: 242
 • Документация [11]
  Date added: април 27, 2016 27/04/2016 5:15:36 PM File size: 11 MB Downloads: 220
 • Решение [12]
  Date added: април 27, 2016 27/04/2016 5:15:36 PM File size: 985 kB Downloads: 301
 • Съобщение [13]
  Date added: април 15, 2016 15/04/2016 11:19:28 AM File size: 58 kB Downloads: 213
 • Образци [14]
  Date added: април 15, 2016 15/04/2016 10:29:42 AM File size: 78 kB Downloads: 189
 • Документация [15]
  Date added: април 15, 2016 15/04/2016 10:29:42 AM File size: 10 MB Downloads: 249
 • Обявление [16]
  Date added: април 15, 2016 15/04/2016 10:29:42 AM File size: 3 MB Downloads: 233
 • Решение [17]
  Date added: април 15, 2016 15/04/2016 11:19:28 AM File size: 498 kB Downloads: 239
[18]Share/Bookmark [18]