- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Изработване на технически проект за реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Своге

В Регистъра на АОП е изпратено Решение ID730174/14.04.2016г. и обявление ID730177/14.04.2016г. и публикувани в регистъра на 15.04.2016г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изработване на технически проект за реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Своге“

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Договор [1]
  Date added: септември 16, 2016 16/09/2016 3:20:57 PM File size: 8 MB Downloads: 192
 • Информация [2]
  Date added: септември 7, 2016 07/09/2016 3:35:37 PM File size: 19 kB Downloads: 149
 • Решение [3]
  Date added: юли 4, 2016 04/07/2016 3:57:41 PM File size: 468 kB Downloads: 188
 • Протоколи [4]
  Date added: юли 4, 2016 04/07/2016 3:57:41 PM File size: 1 MB Downloads: 163
 • Съобщение [5]
  Date added: юни 23, 2016 23/06/2016 6:29:02 PM File size: 102 kB Downloads: 152
 • Съобщение [6]
  Date added: април 15, 2016 15/04/2016 10:34:52 AM File size: 75 kB Downloads: 194
 • Образци [7]
  Date added: април 15, 2016 15/04/2016 10:34:52 AM File size: 86 kB Downloads: 186
 • Документация [8]
  Date added: април 15, 2016 15/04/2016 10:34:52 AM File size: 8 MB Downloads: 229
 • Обявление [9]
  Date added: април 15, 2016 15/04/2016 10:34:52 AM File size: 2 MB Downloads: 265
 • Решение [10]
  Date added: април 15, 2016 15/04/2016 10:34:52 AM File size: 591 kB Downloads: 229
[11]Share/Bookmark [11]