- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Предоставяне на пакет от консултантски услуги по проект за реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на „Социална инфраструктура на територията на община Своге

В Регистъра на АОП е изпратено Решение ID730274/14.04.2016г. и обявление ID730278/14.04.2016г. и публикувани в регистъра на 15.04.2016г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Предоставяне на пакет от консултантски услуги по проект за реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на „Социална инфраструктура на територията на община Своге”

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: октомври 13, 2016 13/10/2016 10:14:34 AM File size: 506 kB Downloads: 86
 • Договор [2]
  Date added: октомври 13, 2016 13/10/2016 10:14:35 AM File size: 3 MB Downloads: 97
 • Информация [3]
  Date added: август 22, 2016 22/08/2016 4:49:59 PM File size: 20 kB Downloads: 102
 • Решение [4]
  Date added: август 3, 2016 03/08/2016 11:05:10 AM File size: 236 kB Downloads: 100
 • Протоколи [5]
  Date added: август 3, 2016 03/08/2016 11:05:10 AM File size: 3 MB Downloads: 97
 • Съобщение [6]
  Date added: юли 26, 2016 26/07/2016 4:18:29 PM File size: 78 kB Downloads: 102
 • Протокол 1 [7]
  Date added: юни 16, 2016 16/06/2016 4:39:29 PM File size: 1 MB Downloads: 119
 • Съобщение [8]
  Date added: април 15, 2016 15/04/2016 10:39:48 AM File size: 233 kB Downloads: 161
 • Образци [9]
  Date added: април 15, 2016 15/04/2016 4:28:55 PM File size: 628 kB Downloads: 131
 • Документация [10]
  Date added: април 15, 2016 15/04/2016 4:28:55 PM File size: 670 kB Downloads: 167
 • Обявление [11]
  Date added: април 15, 2016 15/04/2016 10:39:48 AM File size: 6 MB Downloads: 181
 • Решение [12]
  Date added: април 15, 2016 15/04/2016 10:39:48 AM File size: 1 MB Downloads: 198
[13]Share/Bookmark [13]