- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Основен ремонт и реконструкция на целодневни детски градини и ОДЗ в Община Своге по пет обoсобени позиции

Основен ремонт и реконструкция на целодневни детски градини и ОДЗ в Община Своге по пет обoсобени позиции
Номер на обособената позиция: 1
Наименование: Основен ремонт котелно ОДЗ „Ал.Вутимски“, гр.Своге
Номер на обособената позиция: 2
Наименование: Основен ремонт на ЦДГ с.Владо Тричков
Номер на обособената позиция: 3
Наименование: Основен ремонт на ЦДГ с.Искрец
Номер на обособената позиция: 4
Наименование: Основен ремонт на ЦДГ с.Гара Лакатник
Номер на обособената позиция: 5
Наименование: Реконструкция вътрешна ВиК мрежа и санитарни възли ЦДГ „Калина Малина“, гр.Своге

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: септември 27, 2016 27/09/2016 11:20:59 AM File size: 1 MB Downloads: 166
 • Договор [2]
  Date added: септември 27, 2016 27/09/2016 10:08:33 AM File size: 1 MB Downloads: 122
 • Договори [3]
  Date added: септември 9, 2016 09/09/2016 4:38:21 PM File size: 6 MB Downloads: 201
 • Протокол [4]
  Date added: август 8, 2016 08/08/2016 5:12:35 PM File size: 2 MB Downloads: 191
 • Количествено-стойностни сметки [5]
  Date added: юли 12, 2016 12/07/2016 5:42:15 PM File size: 48 kB Downloads: 271
 • Образци [6]
  Date added: юли 12, 2016 12/07/2016 5:42:15 PM File size: 140 kB Downloads: 169
 • Проекто-договор [7]
  Date added: юли 12, 2016 12/07/2016 5:42:15 PM File size: 167 kB Downloads: 155
 • Документация [8]
  Date added: юли 12, 2016 12/07/2016 5:42:15 PM File size: 8 MB Downloads: 239
 • Обява [9]
  Date added: юли 12, 2016 12/07/2016 5:42:15 PM File size: 1 MB Downloads: 252
[10]Share/Bookmark [10]