Население

Община Своге е с население 21 376 души – данни към 15.09.2013 год.

Състои се от един град – Своге, който е и административен център с население 8510 жители и 37 селища.

Кметства:

Населено място Постоянен адрес Настоящ адрес Постоянен и настоящ адрес в същото НМ
ГРАД СВОГЕ 8510 8121 7673
с. Искрец, обслужва ис. Завидовци,плюс архив нас. Манастирище 192013 183920 172113
с. Церово 1567 1498 1409
с. Гара Лакатник, обслужва и

с. Губислав

1276

40

1209

61

1137

35

с. Владо Тричков 1213 1367 1069
с. Гара Бов, обслужва и

с. Бов

1052

101

1011

106

962

89

с. Свидня, обслужва и

с. Добърчин

952

47

1077

80

891

39

с. Реброво, обслужва ис. Батулия и

с. Буковец

876

105

18

849

108

25

779

93

13

с. Томпсън, обслужва и

с. Церецел

847

22

825

29

756

19

с. Миланово 464 465 409

Кметски наместничества:

Населено място Постоянен адрес Настоящ адрес Постоянен и настоящ адрес в същото НМ
с. Брезе и

с. Добравица

186

6

196

6

171

5

с. Габровница,

с. Еленов дол и

с. Левище

235

63

229

66

207

55

с. Дружево 197 183 163
с. Желен 200 208 165
с. Заселе 121 127 109
с. Зимевица и

с. Заноге

219

35

218

53

190

34

с. Лакатник 105 115 95
с. Лесковдол и

с. Редина

77

93

90

82

65

71

с. Луково 263 281 234
с. Оплетня 87 75 69
с. Осеновлаг и

с. Брезовдол

286

17

272

18

246

15

с. Ябланица,

с. Огоя и

с. Бакьово

97

58

15

116

59

19

79

52

13

Share/Bookmark