Образование

Образованиe

В град Своге има 1 гимназия  и 1 СОУ:

Професионална гимназия „Велизар Пеев“ е единственото професионално училище на територията на община Своге и най-голямото в София област, в което се обучават ученици по следните специалности:

 1. След завършен седми клас с интензивно изучаване на английски език:
 • Електрически превозни средства (с придобиване на свидетелство за управление на МПС, категория В) – от септември 2017г.
 • Приложно програмиране – от септември 2017г.
 • Икономика и мениджмънт
 • Системно програмиране
 • Компютърна графика
 • Машини и системи с ЦПУ
 • Кетъринг
 1. След завършен осми клас:
 • Електрически машини и апарати
 • Компютърна техника и технологии
 • Производство на сладкарски изделия
 • Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия
 • Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

Информация за материална база, преподавателски колектив, училищен живот, реализирани проекти може да получите на интернет страница: http://www.pg-vpeev.com/

 

СОУ „Иван Вазов“ Процесът на обучение включва: общообразователна подготовка съгласно държавните образователни изисквания, интензивна чуждоезикова подготовка – английски и немски език и профилирано обучение по следните учебни дисциплини:
1. Български език и литература
2. История, биология и география
3. Химия, английски и немски език
4. Математика и информатика.

Интернет страница:  /http://www.sou-svoge.com/

На територията на община Своге има още 8 основни училища, 1 начално училище, 10 целодневни детски градини и 1 обединено детско заведение, както следва:
– Начално училище „Д – р Петър Берон“ – гр. Своге
– Основно училище „Отец Паисий“ – с. Свидня
– Основно училище „Св. Иван Рилски“ – с. Искрец
– Основно училище „Васил Левски“ – с. Церово
– Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Гара Бов
– Основно училище „Христо Ботев“ – с. Гара Лакатник
– Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Осеновлак
– Основно училище „Д – р Петър Берон“ – с. Реброво
– Основно училище „Елин Пелин“ – с. Владо Тричков

– Обединено дестко заведение „Александър Вутимски“ – гр. Своге
– Целодневна детска градина „Калина Малина“ – гр. Своге
– Целодневна детска градина – кв. Дренов, гр. Своге
– Целодневна детска градина – с. Свидня
– Целодневна детска градина – с. Искрец
– Целодневна детска градина – с. Церово
– Целодневна детска градина – с. Гара Бов
– Целодневна детска градина – с. Гара Лакатник
– Целодневна детска градина – с. Томпсън
– Целодневна детска градина – с. Реброво
– Целодневна детска градина – с. Владо Тричков

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТ 2014 г. – УЧИЛИЩА – ОБЩИНА СВОГЕ

Share/Bookmark