Образование

В гр. Своге има една професионална гимназия  и едно средно образователно училище:

Професионална гимназия „Велизар Пеев“
СУ „Иван Вазов“

На територията на община Своге има още 8 основни училища, 1 начално училище, 10 детски градини и 1 обединено детско заведение, както следва:
Начално училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Своге
Основно училище „Отец Паисий“ – с. Свидня
Основно училище „Св. Иван Рилски“ – с. Искрец
Основно училище „Васил Левски“ – с. Церово
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Гара Бов
Основно училище „Христо Ботев“ – с. Гара Лакатник
Основно училище „Д – р Петър Берон“ – с. Реброво
Основно училище „Елин Пелин“ – с. Владо Тричков

Обединено детско заведение „Александър Вутимски“ – гр. Своге
Детска градина „Калина Малина“ – гр. Своге
Детска градина – кв. Дренов, гр. Своге
Детска градина – с. Свидня
Детска градина – с. Искрец
Детска градина – с. Церово
Детска градина – с. Гара Бов
Детска градина – с. Гара Лакатник
Детска градина – с. Томпсън
Детска градина – с. Реброво
Детска градина – с. Владо Тричков