Реконструкция на улици в град Своге през 2016 г. по обособени позиции

В регистъра на АОП е публикувано решение ID741890/25.07.2016г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание и обявление ID741891/25.07.2016г.

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Допълнителни разяснения от 08.08.2016г. – изтегли

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове:

 • pdf Инфрмация
  Date added: януари 5, 2017 05/01/2017 12:22:03 PM File size: 786 kB Downloads: 139
 • pdf Инфрмация
  Date added: декември 23, 2016 23/12/2016 4:40:52 PM File size: 974 kB Downloads: 294
 • pdf Инфрмация
  Date added: декември 23, 2016 23/12/2016 4:16:19 PM File size: 3 MB Downloads: 145
 • pdf Договори
  Date added: ноември 22, 2016 22/11/2016 5:07:12 PM File size: 6 MB Downloads: 216
 • pdf Решения
  Date added: октомври 6, 2016 06/10/2016 2:17:57 PM File size: 371 kB Downloads: 217
 • pdf Протоколи
  Date added: октомври 6, 2016 06/10/2016 2:17:57 PM File size: 4 MB Downloads: 461
 • pdf Съобщение
  Date added: септември 21, 2016 21/09/2016 4:43:33 PM File size: 62 kB Downloads: 170
 • pdf Протокол
  Date added: септември 13, 2016 13/09/2016 4:59:54 PM File size: Downloads: 330
 • docx Образци
  Date added: юли 25, 2016 25/07/2016 5:37:43 PM File size: Downloads: 193
 • rar Количествено-стойностни сметки
  Date added: юли 25, 2016 25/07/2016 5:37:43 PM File size: 23 kB Downloads: 192
 • pdf Документация
  Date added: юли 25, 2016 25/07/2016 5:37:43 PM File size: 24 MB Downloads: 245
 • pdf Обявление
  Date added: юли 25, 2016 25/07/2016 5:37:43 PM File size: 3 MB Downloads: 228
 • pdf Решение
  Date added: юли 25, 2016 25/07/2016 5:37:43 PM File size: 1 MB Downloads: 204
Share/Bookmark