- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Реконструкция на улици в град Своге през 2016 г. по обособени позиции

В регистъра на АОП е публикувано решение ID741890/25.07.2016г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание и обявление ID741891/25.07.2016г.

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Допълнителни разяснения от 08.08.2016г. – изтегли [1]

Свали прикачените файлове:

 • Инфрмация [2]
  Date added: януари 5, 2017 05/01/2017 12:22:03 PM File size: 786 kB Downloads: 108
 • Инфрмация [3]
  Date added: декември 23, 2016 23/12/2016 4:40:52 PM File size: 974 kB Downloads: 209
 • Инфрмация [4]
  Date added: декември 23, 2016 23/12/2016 4:16:19 PM File size: 3 MB Downloads: 118
 • Договори [5]
  Date added: ноември 22, 2016 22/11/2016 5:07:12 PM File size: 6 MB Downloads: 177
 • Решения [6]
  Date added: октомври 6, 2016 06/10/2016 2:17:57 PM File size: 371 kB Downloads: 176
 • Протоколи [7]
  Date added: октомври 6, 2016 06/10/2016 2:17:57 PM File size: 4 MB Downloads: 343
 • Съобщение [8]
  Date added: септември 21, 2016 21/09/2016 4:43:33 PM File size: 62 kB Downloads: 144
 • Протокол [9]
  Date added: септември 13, 2016 13/09/2016 4:59:54 PM File size: 548 kB Downloads: 303
 • Образци [10]
  Date added: юли 25, 2016 25/07/2016 5:37:43 PM File size: 116 kB Downloads: 169
 • Количествено-стойностни сметки [11]
  Date added: юли 25, 2016 25/07/2016 5:37:43 PM File size: 23 kB Downloads: 169
 • Документация [12]
  Date added: юли 25, 2016 25/07/2016 5:37:43 PM File size: 24 MB Downloads: 200
 • Обявление [13]
  Date added: юли 25, 2016 25/07/2016 5:37:43 PM File size: 3 MB Downloads: 199
 • Решение [14]
  Date added: юли 25, 2016 25/07/2016 5:37:43 PM File size: 1 MB Downloads: 171
[15]Share/Bookmark [15]