- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Основен ремонт на основни училища и средно основно училище в Община Своге по две обoсобени позиции

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: ноември 17, 2016 17/11/2016 4:02:30 PM File size: 63 kB Downloads: 142
 • Договор [2]
  Date added: октомври 13, 2016 13/10/2016 10:52:08 AM File size: 1 MB Downloads: 194
 • Протокол [3]
  Date added: септември 2, 2016 02/09/2016 2:49:07 PM File size: 1 019 kB Downloads: 184
 • Информация [4]
  Date added: август 22, 2016 22/08/2016 2:27:06 PM File size: 138 kB Downloads: 200
 • Количествено-стойностни сметки [5]
  Date added: август 3, 2016 03/08/2016 5:00:54 PM File size: 16 kB Downloads: 241
 • Образци [6]
  Date added: август 3, 2016 03/08/2016 5:00:54 PM File size: 143 kB Downloads: 168
 • Документация [7]
  Date added: август 3, 2016 03/08/2016 5:00:54 PM File size: 3 MB Downloads: 201
 • Обява [8]
  Date added: август 3, 2016 03/08/2016 5:00:54 PM File size: 417 kB Downloads: 224
[9]Share/Bookmark [9]