- Община Своге – официален сайт - http://www.svoge.bg -

Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на община Своге и улична мрежа на град Своге през зимни оперативни сезони 2016/2017г., 2017/2018г. по обособени позиции

В Приложението на Официален вестник на Европейския съюз е публикувано обявление No.216/S 156-282566. В регистъра на АОП е публикувано решение ID744447 и обявление ID744455, изпратени на 11.08.2016г., публикувани на 15.08.2016г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на община Своге и улична мрежа на град Своге през зимни оперативни сезони 2016/2017г., 2017/2018г. по обособени позиции“

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: май 23, 2018 23/05/2018 12:01:45 PM File size: 318 KB Downloads: 77
 • Информация [2]
  Date added: май 21, 2018 21/05/2018 6:03:06 PM File size: 727 KB Downloads: 73
 • Договор 533 [3]
  Date added: декември 27, 2016 27/12/2016 2:45:43 PM File size: 0 B Downloads: 290
 • Договор 528 [4]
  Date added: декември 27, 2016 27/12/2016 2:45:42 PM File size: 0 B Downloads: 527
 • Договор 525 [5]
  Date added: декември 27, 2016 27/12/2016 2:45:42 PM File size: 0 B Downloads: 317
 • Решение [6]
  Date added: ноември 11, 2016 11/11/2016 4:52:27 PM File size: 565 KB Downloads: 206
 • Доклад [7]
  Date added: ноември 11, 2016 11/11/2016 4:52:26 PM File size: 3 MB Downloads: 308
 • Протоколи [8]
  Date added: ноември 11, 2016 11/11/2016 4:52:26 PM File size: 5 MB Downloads: 386
 • Съобщение [9]
  Date added: октомври 25, 2016 25/10/2016 4:36:56 PM File size: 50 KB Downloads: 184
 • Протокол 1 [10]
  Date added: октомври 13, 2016 13/10/2016 3:53:30 PM File size: 757 KB Downloads: 221
 • Образци [11]
  Date added: август 15, 2016 15/08/2016 11:10:15 AM File size: 618 KB Downloads: 266
 • Документация [12]
  Date added: август 15, 2016 15/08/2016 11:11:35 AM File size: 5 MB Downloads: 413
 • Обявление [13]
  Date added: август 15, 2016 15/08/2016 11:10:15 AM File size: 4 MB Downloads: 295
 • Решение [14]
  Date added: август 15, 2016 15/08/2016 11:10:16 AM File size: 1 MB Downloads: 247
[15]