- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на община Своге и улична мрежа на град Своге през зимни оперативни сезони 2016/2017г., 2017/2018г. по обособени позиции

В Приложението на Официален вестник на Европейския съюз е публикувано обявление No.216/S 156-282566. В регистъра на АОП е публикувано решение ID744447 и обявление ID744455, изпратени на 11.08.2016г., публикувани на 15.08.2016г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на община Своге и улична мрежа на град Своге през зимни оперативни сезони 2016/2017г., 2017/2018г. по обособени позиции“

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Договор 533 [1]
  Date added: декември 27, 2016 27/12/2016 2:45:58 PM File size: 3 MB Downloads: 165
 • Договор 528 [2]
  Date added: декември 27, 2016 27/12/2016 2:45:58 PM File size: 5 MB Downloads: 218
 • Договор 525 [3]
  Date added: декември 27, 2016 27/12/2016 2:45:58 PM File size: 2 MB Downloads: 166
 • Решение [4]
  Date added: ноември 11, 2016 11/11/2016 4:53:18 PM File size: 565 kB Downloads: 116
 • Доклад [5]
  Date added: ноември 11, 2016 11/11/2016 4:53:18 PM File size: 3 MB Downloads: 143
 • Протоколи [6]
  Date added: ноември 11, 2016 11/11/2016 4:53:18 PM File size: 5 MB Downloads: 158
 • Съобщение [7]
  Date added: октомври 25, 2016 25/10/2016 4:37:08 PM File size: 50 kB Downloads: 121
 • Протокол 1 [8]
  Date added: октомври 13, 2016 13/10/2016 3:53:42 PM File size: 757 kB Downloads: 136
 • Образци [9]
  Date added: август 15, 2016 15/08/2016 11:11:47 AM File size: 618 kB Downloads: 155
 • Документация [10]
  Date added: август 15, 2016 15/08/2016 11:11:47 AM File size: 5 MB Downloads: 225
 • Обявление [11]
  Date added: август 15, 2016 15/08/2016 11:11:47 AM File size: 4 MB Downloads: 176
 • Решение [12]
  Date added: август 15, 2016 15/08/2016 11:11:47 AM File size: 1 MB Downloads: 164
[13]Share/Bookmark [13]