- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Основен ремонт на общински сгради в Община Своге по десет обoсобени позиции

Обособена позиция 1:
Основен ремонт покрив общинска сграда в УПИ XVI -345, кв.55, ул.“Пирогов, гр.Своге

Обособена позиция 2:
Основен ремонт общинска сграда Автогара, ул.“Цар Симеон“гр.Своге

Обособена позиция 3:
Основен ремонт кметство с.Томпсън

Обособена позиция 4:
Основен ремонт кметство с. Дружево

Обособена позиция 5:
Основен ремонт кметство с.Осеновлаг

Обособена позиция 6:
Основен ремонт кметство с. Владо Тричков

Обособена позиция 7:
Основен ремонт кметство с.Реброво

Обособена позиция 8:
Основен ремонт покрив ДВПР ,с. Гара Лакатник

Обособена позиция 9:
Основен ремонт общ.сграда читалище „Градище“, гр.Своге

Обособена позиция 10:
Основен ремонт съблекалня и коридор на читалище с.Искрец

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: декември 23, 2016 23/12/2016 9:54:42 AM File size: 463 kB Downloads: 210
 • Договори [2]
  Date added: декември 19, 2016 19/12/2016 3:37:09 PM File size: 3 MB Downloads: 453
 • Информация [3]
  Date added: декември 1, 2016 01/12/2016 8:21:46 PM File size: 487 kB Downloads: 164
 • Информация [4]
  Date added: ноември 17, 2016 17/11/2016 3:59:49 PM File size: 74 kB Downloads: 136
 • Договори [5]
  Date added: ноември 17, 2016 17/11/2016 2:59:51 PM File size: 3 MB Downloads: 151
 • Договори [6]
  Date added: ноември 17, 2016 17/11/2016 2:58:25 PM File size: 3 MB Downloads: 139
 • Информация [7]
  Date added: ноември 11, 2016 11/11/2016 1:30:11 PM File size: 103 kB Downloads: 129
 • Договор [8]
  Date added: ноември 1, 2016 01/11/2016 5:11:00 PM File size: 2 MB Downloads: 257
 • Протокол [9]
  Date added: октомври 10, 2016 10/10/2016 6:40:09 PM File size: 4 MB Downloads: 558
 • Количествено-стойностни сметки [10]
  Date added: август 12, 2016 12/08/2016 4:59:17 PM File size: 85 kB Downloads: 278
 • Образци [11]
  Date added: август 12, 2016 12/08/2016 4:59:17 PM File size: 158 kB Downloads: 219
 • Документация [12]
  Date added: август 12, 2016 12/08/2016 4:59:17 PM File size: 4 MB Downloads: 335
 • Обява [13]
  Date added: август 12, 2016 12/08/2016 4:59:17 PM File size: 472 kB Downloads: 283
[14]Share/Bookmark [14]