- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантска услуга за изготвяне Анализ на социално-икономическите ползи за развитието на селския район, устойчивостта на инвестицията и анализ „Разходи-ползи“ /Финансов анализ/, съгласно Приложение № 6 към чл.25, т.5, 6 и 7 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните за прилагане на под-мярка 7.2. от ПРСР 2014-2020, приложим към проект за реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на част от населените места в община Своге

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Договор 394 [1]
  Date added: октомври 25, 2016 25/10/2016 1:40:02 PM File size: 4 MB Downloads: 98
 • Протокол [2]
  Date added: септември 17, 2016 17/09/2016 2:04:12 PM File size: 1 MB Downloads: 120
 • Информация [3]
  Date added: септември 2, 2016 02/09/2016 2:56:35 PM File size: 530 kB Downloads: 117
 • Образци [4]
  Date added: август 24, 2016 24/08/2016 5:27:15 PM File size: 44 kB Downloads: 113
 • Документация [5]
  Date added: август 24, 2016 24/08/2016 5:27:15 PM File size: 4 MB Downloads: 157
 • Обява [6]
  Date added: август 24, 2016 24/08/2016 5:27:15 PM File size: 778 kB Downloads: 230
[7]Share/Bookmark [7]