Основен ремонт на детски градини

Дата: 13.08.2012

На Портала на Агенцията по обществени поръчки е публикувана Публична покана с номер: 9005087

Публична покана – изтегли

Указания – изтегли

Техническо задание – изтегли

Share