- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Рехабилитация водопроводи и съоръжения на територията на община Своге и изграждане канализация на ул. Неврелов дол, гр. Своге по 11 обособени позиции

Рехабилитация водопроводи и съоръжения на територията на община Своге и изграждане канализация на ул. Неврелов дол, гр. Своге по 11 обособени позиции:

ОП1 – Рехабилитация водопровод с. Габровница
ОП2 – Рехабилитация водопроводна мрежа с. Заселе
ОП3 – Рехабилитация водопроводна мрежа с. Зимевица
ОП4 – Рехабилитация водопроводна мрежа с. Луково
ОП5 – Рехабилитация водопроводна мрежа с. Миланово
ОП6 – Рехабилитация водопроводна мрежа с. Реброво
ОП7 – Рехабилитация водопроводна мрежа с. Лакатник
ОП8 – Рехабилитация водопроводна мрежа с. Ябланица
ОП9 – Рехабилитация резервоар местн.Осен, с. Желен
ОП10 – Реконструкция водопровод и канал на ул. Просвета, гр. Своге
ОП11 – Изграждане канализация ул. Неврелов дол , гр. Своге

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

 

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: януари 5, 2017 05/01/2017 1:07:02 PM File size: 299 kB Downloads: 136
 • Договори [2]
  Date added: декември 19, 2016 19/12/2016 3:50:29 PM File size: 9 MB Downloads: 332
 • Договор [3]
  Date added: декември 1, 2016 01/12/2016 8:20:38 PM File size: 9 MB Downloads: 230
 • Протокол [4]
  Date added: ноември 18, 2016 18/11/2016 5:33:33 PM File size: 15 MB Downloads: 168
 • Количествено-стойностни сметки [5]
  Date added: октомври 17, 2016 17/10/2016 6:05:21 PM File size: 112 kB Downloads: 216
 • Образци [6]
  Date added: октомври 17, 2016 17/10/2016 6:05:21 PM File size: 167 kB Downloads: 201
 • Документация [7]
  Date added: октомври 17, 2016 17/10/2016 6:20:34 PM File size: 4 MB Downloads: 526
 • Обява [8]
  Date added: октомври 17, 2016 17/10/2016 6:20:34 PM File size: 596 kB Downloads: 336
[9]Share/Bookmark [9]