- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Изграждане на мост на р.Трескавец, с.Гара Бов

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Разяснение – изтегли [1] 16.12.2016 г.

Свали прикачените файлове:

 • Договор [2]
  Date added: март 7, 2017 07/03/2017 4:36:37 PM File size: 19 MB Downloads: 169
 • Протокол [3]
  Date added: януари 17, 2017 17/01/2017 8:02:19 PM File size: 3 MB Downloads: 212
 • Информация [4]
  Date added: декември 21, 2016 21/12/2016 12:25:40 PM File size: 132 kB Downloads: 204
 • Разяснение [5]
  Date added: декември 9, 2016 09/12/2016 10:09:16 AM File size: 70 kB Downloads: 166
 • Количествено-стойностна сметка [6]
  Date added: декември 2, 2016 02/12/2016 4:49:49 PM File size: 50 kB Downloads: 236
 • Образци [7]
  Date added: декември 2, 2016 02/12/2016 4:49:49 PM File size: 144 kB Downloads: 149
 • Документация [8]
  Date added: декември 2, 2016 02/12/2016 4:49:49 PM File size: 4 MB Downloads: 272
 • Обява [9]
  Date added: декември 2, 2016 02/12/2016 4:49:49 PM File size: 2 MB Downloads: 265
[10]Share/Bookmark [10]