- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, Домашен социален патронаж, Обществена трапезария, Дейности, финансирани с европейски средства, Ученическо столово хранене, ДПЛПР Гара Лакатник, Защитено жилище за лица с психични разстройства с.Дружево по обособени позиции

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Договор ОП 3 [1]
  Date added: май 18, 2017 18/05/2017 12:18:27 PM File size: 6 MB Downloads: 152
 • Договор ОП 2 [2]
  Date added: май 18, 2017 18/05/2017 12:18:27 PM File size: 5 MB Downloads: 251
 • Договор ОП 1 [3]
  Date added: май 18, 2017 18/05/2017 12:18:27 PM File size: 5 MB Downloads: 124
 • Решение [4]
  Date added: април 6, 2017 06/04/2017 4:28:38 PM File size: 456 kB Downloads: 177
 • Доклад [5]
  Date added: април 6, 2017 06/04/2017 4:28:38 PM File size: 4 MB Downloads: 168
 • Протокол 3 [6]
  Date added: април 6, 2017 06/04/2017 4:28:38 PM File size: 997 kB Downloads: 199
 • Протокол 2 [7]
  Date added: април 6, 2017 06/04/2017 4:28:38 PM File size: 1 MB Downloads: 138
 • Съобщение [8]
  Date added: март 28, 2017 28/03/2017 5:17:46 PM File size: 78 kB Downloads: 139
 • Протокол [9]
  Date added: март 20, 2017 20/03/2017 4:55:59 PM File size: 871 kB Downloads: 154
 • Образци [10]
  Date added: януари 24, 2017 24/01/2017 7:03:00 PM File size: 126 kB Downloads: 162
 • Количествено-стойностни сметки [11]
  Date added: януари 24, 2017 24/01/2017 6:57:32 PM File size: 70 kB Downloads: 171
 • Документация [12]
  Date added: януари 24, 2017 24/01/2017 6:57:32 PM File size: 5 MB Downloads: 380
 • Обявление [13]
  Date added: януари 23, 2017 23/01/2017 4:50:45 PM File size: 829 kB Downloads: 270
 • Решение [14]
  Date added: януари 23, 2017 23/01/2017 4:50:45 PM File size: 500 kB Downloads: 171
[15]Share/Bookmark [15]