- Община Своге – официален сайт - http://www.svoge.bg -

Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, Домашен социален патронаж, Обществена трапезария, Дейности, финансирани с европейски средства, Ученическо столово хранене, ДПЛПР Гара Лакатник, Защитено жилище за лица с психични разстройства с.Дружево по обособени позиции

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: юли 1, 2019 01/07/2019 7:04:45 PM File size: 825 KB Downloads: 113
 • Информация [2]
  Date added: май 23, 2019 23/05/2019 3:29:32 PM File size: 166 KB Downloads: 133
 • Договор ОП 3 [3]
  Date added: май 18, 2017 18/05/2017 12:17:35 PM File size: 6 MB Downloads: 314
 • Договор ОП 2 [4]
  Date added: май 18, 2017 18/05/2017 12:17:35 PM File size: 5 MB Downloads: 495
 • Договор ОП 1 [5]
  Date added: май 18, 2017 18/05/2017 12:17:36 PM File size: 5 MB Downloads: 304
 • Решение [6]
  Date added: април 6, 2017 06/04/2017 4:27:57 PM File size: 456 KB Downloads: 322
 • Доклад [7]
  Date added: април 6, 2017 06/04/2017 4:27:56 PM File size: 4 MB Downloads: 341
 • Протокол 3 [8]
  Date added: април 6, 2017 06/04/2017 4:27:56 PM File size: 997 KB Downloads: 349
 • Протокол 2 [9]
  Date added: април 6, 2017 06/04/2017 4:27:55 PM File size: 1 MB Downloads: 290
 • Съобщение [10]
  Date added: март 28, 2017 28/03/2017 5:17:27 PM File size: 78 KB Downloads: 275
 • Протокол [11]
  Date added: март 20, 2017 20/03/2017 4:55:49 PM File size: 871 KB Downloads: 287
 • Образци [12]
  Date added: януари 24, 2017 24/01/2017 7:02:34 PM File size: 126 KB Downloads: 312
 • Количествено-стойностни сметки [13]
  Date added: януари 24, 2017 24/01/2017 6:57:05 PM File size: 70 KB Downloads: 305
 • Документация [14]
  Date added: януари 24, 2017 24/01/2017 6:57:05 PM File size: 5 MB Downloads: 672
 • Обявление [15]
  Date added: януари 23, 2017 23/01/2017 4:50:21 PM File size: 829 KB Downloads: 502
 • Решение [16]
  Date added: януари 23, 2017 23/01/2017 4:50:22 PM File size: 500 KB Downloads: 301