- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на Община Своге за обекти, присъединени на ниско напрежение

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: юли 24, 2018 24/07/2018 3:21:00 PM File size: 391 kB Downloads: 19
 • Договор [2]
  Date added: май 15, 2017 15/05/2017 1:45:32 PM File size: 4 MB Downloads: 166
 • Решение [3]
  Date added: април 20, 2017 20/04/2017 1:57:30 PM File size: 445 kB Downloads: 168
 • Доклад [4]
  Date added: април 20, 2017 20/04/2017 1:57:30 PM File size: 3 MB Downloads: 123
 • Протокол 3 [5]
  Date added: април 20, 2017 20/04/2017 1:57:30 PM File size: 561 kB Downloads: 128
 • Протокол 2 [6]
  Date added: април 20, 2017 20/04/2017 1:57:30 PM File size: 1 MB Downloads: 157
 • Съобщение [7]
  Date added: април 10, 2017 10/04/2017 4:53:56 PM File size: 46 kB Downloads: 111
 • Протокол [8]
  Date added: март 29, 2017 29/03/2017 4:57:27 PM File size: 1 MB Downloads: 152
 • Разяснение [9]
  Date added: март 13, 2017 13/03/2017 3:02:04 PM File size: 55 kB Downloads: 113
 • Образци [10]
  Date added: февруари 23, 2017 23/02/2017 4:07:59 PM File size: 250 kB Downloads: 140
 • Документация [11]
  Date added: февруари 23, 2017 23/02/2017 4:07:59 PM File size: 5 MB Downloads: 268
 • Обявление [12]
  Date added: февруари 23, 2017 23/02/2017 4:07:59 PM File size: 1 MB Downloads: 161
 • Решение [13]
  Date added: февруари 23, 2017 23/02/2017 4:07:59 PM File size: 538 kB Downloads: 135
[14]Share/Bookmark [14]