- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Строително монтажни работи на общински сгради в община Своге по обособени позиции

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Договори [1]
  Date added: май 2, 2017 02/05/2017 1:07:25 PM File size: 4 MB Downloads: 250
 • Протокол [2]
  Date added: март 28, 2017 28/03/2017 4:39:43 PM File size: 4 MB Downloads: 142
 • Разяснение [3]
  Date added: март 17, 2017 17/03/2017 11:21:42 AM File size: 245 kB Downloads: 125
 • Разяснение [4]
  Date added: март 15, 2017 15/03/2017 12:59:52 PM File size: 131 kB Downloads: 127
 • Количествено-стойностни сметки [5]
  Date added: март 2, 2017 02/03/2017 3:18:37 PM File size: 17 kB Downloads: 194
 • Образци [6]
  Date added: март 2, 2017 02/03/2017 3:18:37 PM File size: 127 kB Downloads: 142
 • Указания [7]
  Date added: март 2, 2017 02/03/2017 3:18:37 PM File size: 3 MB Downloads: 187
 • Обява [8]
  Date added: март 2, 2017 02/03/2017 3:19:42 PM File size: 871 kB Downloads: 250
[9]Share/Bookmark [9]