Зам. кметове

v1инж. Валентин Михайлов
Роден на 17.09.1960г.
Семеен, с две деца
Образование: Магистър „Инженерна геодезия и маркшайдерство“
Професионален опит:
Директор дирекция „АСО“ ИА по лекарства – 2012-2014г.;
Директор дирекция „АПДУС“ Държавна агенция „Архиви“ – 2010-2012г.;
Директор дирекция „АКРРДС“ Областна администрация София област – 2006-2007г.;
Заместник кмет Община Своге – 1999г.-2006г.;
Строителен техник СПП Своге 1982-1996г.
За контакти:
Телефон: 0726/ 981-87
Имейл: v.mihaylov@svoge.bg


NinaKoprindjiskaНина Стоянова Копринджийска

Родена на 11.09.1980г.
Семейна, с едно дете.
Образование: Магистър „Финанси“
Професионален опит: 2000г.- 2015г.- частен бизнес;
2015г.- 2016г.- Директор на дирекция „Европейски програми и проекти“ в Община Своге
За контакти:
Tелeфон: 0887 002 751
e- mail: n.koprindjiyska@svoge.bg

 


 

Share/Bookmark