- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Строително монтажни работи на подпорни стени в община Своге по обособени позиции

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: август 30, 2017 30/08/2017 4:08:59 PM File size: 349 kB Downloads: 97
 • Договор [2]
  Date added: май 31, 2017 31/05/2017 11:58:21 AM File size: 2 MB Downloads: 93
 • Договор [3]
  Date added: май 15, 2017 15/05/2017 10:58:40 AM File size: 2 MB Downloads: 122
 • Протокол [4]
  Date added: май 2, 2017 02/05/2017 4:48:47 PM File size: 6 MB Downloads: 139
 • Разяснение [5]
  Date added: март 20, 2017 20/03/2017 4:44:26 PM File size: 84 kB Downloads: 162
 • Количествено-стойностни сметки [6]
  Date added: март 10, 2017 10/03/2017 3:23:29 PM File size: 18 kB Downloads: 181
 • Образци [7]
  Date added: март 10, 2017 10/03/2017 3:23:29 PM File size: 128 kB Downloads: 139
 • Документация [8]
  Date added: март 10, 2017 10/03/2017 3:23:29 PM File size: 3 MB Downloads: 187
 • Обява [9]
  Date added: март 10, 2017 10/03/2017 3:23:29 PM File size: 464 kB Downloads: 233
[10]Share/Bookmark [10]