- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Строително монтажни работи на улична и пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Договор [1]
  Date added: октомври 3, 2017 03/10/2017 4:17:08 PM File size: 4 MB Downloads: 6
 • Договор [2]
  Date added: октомври 3, 2017 03/10/2017 4:17:08 PM File size: 2 MB Downloads: 6
 • Договор [3]
  Date added: октомври 3, 2017 03/10/2017 4:17:08 PM File size: 2 MB Downloads: 5
 • Договор [4]
  Date added: октомври 3, 2017 03/10/2017 4:17:08 PM File size: 2 MB Downloads: 5
 • Договор [5]
  Date added: октомври 3, 2017 03/10/2017 4:17:09 PM File size: 2 MB Downloads: 6
 • Решение [6]
  Date added: август 1, 2017 01/08/2017 4:37:05 PM File size: 958 kB Downloads: 41
 • Доклад [7]
  Date added: август 1, 2017 01/08/2017 4:37:05 PM File size: 9 MB Downloads: 26
 • Протокол 3 [8]
  Date added: август 1, 2017 01/08/2017 4:37:05 PM File size: 2 MB Downloads: 29
 • Протокол 2 [9]
  Date added: август 1, 2017 01/08/2017 4:37:05 PM File size: 5 MB Downloads: 24
 • Съобщение [10]
  Date added: юли 14, 2017 14/07/2017 10:00:12 PM File size: 178 kB Downloads: 54
 • Протокол [11]
  Date added: юни 13, 2017 13/06/2017 5:53:35 PM File size: 3 MB Downloads: 78
 • Количествено-стойностни сметки [12]
  Date added: април 28, 2017 28/04/2017 4:00:53 PM File size: 59 kB Downloads: 112
 • Образци [13]
  Date added: април 28, 2017 28/04/2017 4:00:53 PM File size: 118 kB Downloads: 62
 • Документация [14]
  Date added: април 28, 2017 28/04/2017 4:00:53 PM File size: 4 MB Downloads: 142
 • Обявление [15]
  Date added: април 28, 2017 28/04/2017 4:00:53 PM File size: 2 MB Downloads: 98
 • Решение [16]
  Date added: април 28, 2017 28/04/2017 4:00:53 PM File size: 566 kB Downloads: 72
[17]Share/Bookmark [17]