- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Строително монтажни работи на улична и пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: декември 11, 2017 11/12/2017 11:56:59 AM File size: 786 kB Downloads: 90
 • Информация [2]
  Date added: декември 5, 2017 05/12/2017 5:45:18 PM File size: 2 MB Downloads: 102
 • Информация [3]
  Date added: ноември 13, 2017 13/11/2017 2:47:44 PM File size: 701 kB Downloads: 90
 • Информация [4]
  Date added: ноември 7, 2017 07/11/2017 3:34:16 PM File size: 702 kB Downloads: 91
 • Договор [5]
  Date added: октомври 3, 2017 03/10/2017 4:17:08 PM File size: Downloads: 119
 • Договор [6]
  Date added: октомври 3, 2017 03/10/2017 4:17:08 PM File size: Downloads: 123
 • Договор [7]
  Date added: октомври 3, 2017 03/10/2017 4:17:08 PM File size: Downloads: 120
 • Договор [8]
  Date added: октомври 3, 2017 03/10/2017 4:17:08 PM File size: Downloads: 126
 • Договор [9]
  Date added: октомври 3, 2017 03/10/2017 4:17:09 PM File size: Downloads: 111
 • Решение [10]
  Date added: август 1, 2017 01/08/2017 4:37:05 PM File size: 958 kB Downloads: 121
 • Доклад [11]
  Date added: август 1, 2017 01/08/2017 4:37:05 PM File size: 9 MB Downloads: 132
 • Протокол 3 [12]
  Date added: август 1, 2017 01/08/2017 4:37:05 PM File size: 2 MB Downloads: 114
 • Протокол 2 [13]
  Date added: август 1, 2017 01/08/2017 4:37:05 PM File size: 5 MB Downloads: 112
 • Съобщение [14]
  Date added: юли 14, 2017 14/07/2017 10:00:12 PM File size: 178 kB Downloads: 130
 • Протокол [15]
  Date added: юни 13, 2017 13/06/2017 5:53:35 PM File size: 3 MB Downloads: 171
 • Количествено-стойностни сметки [16]
  Date added: април 28, 2017 28/04/2017 4:00:53 PM File size: 59 kB Downloads: 192
 • Образци [17]
  Date added: април 28, 2017 28/04/2017 4:00:53 PM File size: 118 kB Downloads: 151
 • Документация [18]
  Date added: април 28, 2017 28/04/2017 4:00:53 PM File size: 4 MB Downloads: 236
 • Обявление [19]
  Date added: април 28, 2017 28/04/2017 4:00:53 PM File size: 2 MB Downloads: 180
 • Решение [20]
  Date added: април 28, 2017 28/04/2017 4:00:53 PM File size: 566 kB Downloads: 156
[21]Share/Bookmark [21]