- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Строително монтажни работи на общински сгради в община Своге по обособени позиции

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Договор ОП 4 [1]
  Date added: август 25, 2017 25/08/2017 11:43:17 AM File size: 3 MB Downloads: 104
 • Договор ОП 7 [2]
  Date added: август 15, 2017 15/08/2017 2:41:01 PM File size: 3 MB Downloads: 118
 • Договор ОП 6 [3]
  Date added: август 15, 2017 15/08/2017 2:41:01 PM File size: 4 MB Downloads: 111
 • Договор ОП 5 [4]
  Date added: август 15, 2017 15/08/2017 2:41:01 PM File size: 3 MB Downloads: 112
 • Договор ОП 3 [5]
  Date added: август 15, 2017 15/08/2017 2:41:01 PM File size: 3 MB Downloads: 106
 • Договор ОП 2 [6]
  Date added: август 15, 2017 15/08/2017 2:41:01 PM File size: 4 MB Downloads: 99
 • Договор ОП 1 [7]
  Date added: август 15, 2017 15/08/2017 2:41:01 PM File size: 3 MB Downloads: 100
 • Заповед [8]
  Date added: август 14, 2017 14/08/2017 1:51:29 PM File size: 220 kB Downloads: 92
 • Протокол [9]
  Date added: юли 10, 2017 10/07/2017 4:21:51 PM File size: 7 MB Downloads: 166
 • Количествено-стойностни сметки [10]
  Date added: май 12, 2017 12/05/2017 2:56:55 PM File size: 70 kB Downloads: 263
 • Образци [11]
  Date added: май 12, 2017 12/05/2017 2:56:55 PM File size: 130 kB Downloads: 181
 • Документация [12]
  Date added: май 12, 2017 12/05/2017 2:56:55 PM File size: 4 MB Downloads: 301
 • Обява [13]
  Date added: май 12, 2017 12/05/2017 2:56:55 PM File size: 495 kB Downloads: 293
[14]Share/Bookmark [14]