Кметове на кметства

с. Брезе – Антон Кирилов Цветков, тел.: 07163/ 2401; 0886818272
с. Владо Тричков – Иван Георгиев Николов, тел.: 07166/ 2088, 0886816907, 0888002074
с. Габровница – Валентин Георгиев Димитров, тел.: 0882088827
с. Гара Бов – Марио Милчев Вутов, тел.: 07168/2202; 0884898366; 0887302846
с. Гара Лакатник – Иван Михайлов Илиев, тел.: 07162/22-60; 0886819244; 0888405203
с. Заселе – Антоанета Ангелова Венчева, тел.: 07168/22-62; 0886817955; 0888 405 789
с. Зимевица – Кирил Вишков Лозанов, тел.: 0888789368
с. Искрец – Радослав Методиев Янчев, тел.: тел.: 07163/2440; 0886819479; 0888402789
с. Лакатник – Лорета Любенова Димитрова, тел.: 07162/22-98; 0885894090; 0887301200
с. Луково – Румен Николов Колев, тел.: 07164/22-09; 0886806292; 0888201879
с. Миланово – Веселин Николов Петков, тел.: 07165/99-00; 0882804984; 0887302308
с. Осеновлаг – Бонка Микова Младенова, тел.: 0887301426
с. Реброво – Георги Цветанов Петков, тел.: 07164/22-22; 0886817494; 0888001537
с. Свидня – Емил Евлогиев Василев, тел.: 0726/220-55, 0726/220-60, 0886855359, 0884932996
с. Томпсън – Мирослав Бисеров Александров, тел.: 07169/21-12; 0885822012; 0888403943
с. Церово – Петър Рангелов Петков, тел.: 07167/21-37; 0885883254; 0887402235
Share/Bookmark