- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Строително монтажни работи на училища и детски градини в община Своге по обособени позиции

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Договор ОП 4 [1]
  Date added: октомври 3, 2017 03/10/2017 1:23:13 PM File size: 3 MB Downloads: 121
 • Договор ОП 5 [2]
  Date added: септември 27, 2017 27/09/2017 11:15:55 AM File size: Downloads: 160
 • Договор ОП 7 [3]
  Date added: септември 25, 2017 25/09/2017 3:44:54 PM File size: Downloads: 168
 • Договор ОП 3 [4]
  Date added: септември 25, 2017 25/09/2017 3:44:54 PM File size: Downloads: 144
 • Договор ОП6 [5]
  Date added: септември 21, 2017 21/09/2017 5:09:00 PM File size: 3 MB Downloads: 121
 • Договор ОП2 [6]
  Date added: септември 21, 2017 21/09/2017 5:09:00 PM File size: 3 MB Downloads: 188
 • Договор ОП1 [7]
  Date added: септември 21, 2017 21/09/2017 5:09:00 PM File size: 2 MB Downloads: 126
 • Съобщение [8]
  Date added: август 22, 2017 22/08/2017 5:08:34 PM File size: 136 kB Downloads: 131
 • Протокол [9]
  Date added: август 21, 2017 21/08/2017 10:45:07 PM File size: 9 MB Downloads: 211
 • Количествено-стойностни сметки [10]
  Date added: юли 6, 2017 06/07/2017 5:30:09 PM File size: 57 kB Downloads: 308
 • Образци [11]
  Date added: юли 6, 2017 06/07/2017 5:30:09 PM File size: 129 kB Downloads: 199
 • Документация [12]
  Date added: юли 6, 2017 06/07/2017 5:30:09 PM File size: 4 MB Downloads: 275
 • Обява [13]
  Date added: юли 6, 2017 06/07/2017 5:30:09 PM File size: 557 kB Downloads: 321
[14]Share/Bookmark [14]