- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Специализиран превоз на ученици по определени маршрути на територията на Община Своге за учебната 2017/2018г. по обособени позиции

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: октомври 2, 2017 02/10/2017 3:36:09 PM File size: 1 MB Downloads: 69
 • Договор [2]
  Date added: октомври 2, 2017 02/10/2017 3:36:09 PM File size: 5 MB Downloads: 75
 • Договор [3]
  Date added: октомври 2, 2017 02/10/2017 3:36:09 PM File size: 5 MB Downloads: 84
 • Договор [4]
  Date added: октомври 2, 2017 02/10/2017 3:36:09 PM File size: 2 MB Downloads: 85
 • Решение [5]
  Date added: септември 11, 2017 11/09/2017 8:19:39 PM File size: 337 kB Downloads: 70
 • Протокол [6]
  Date added: септември 11, 2017 11/09/2017 8:19:39 PM File size: 3 MB Downloads: 111
 • Съобщение [7]
  Date added: август 31, 2017 31/08/2017 11:25:27 AM File size: 77 kB Downloads: 71
 • Образци [8]
  Date added: юли 21, 2017 21/07/2017 6:40:10 PM File size: 112 kB Downloads: 80
 • Маршрутни разписания [9]
  Date added: юли 21, 2017 21/07/2017 6:40:10 PM File size: 2 MB Downloads: 90
 • Проект на договор [10]
  Date added: юли 21, 2017 21/07/2017 6:40:10 PM File size: 2 MB Downloads: 104
 • Документация [11]
  Date added: юли 21, 2017 21/07/2017 6:40:10 PM File size: 3 MB Downloads: 123
 • Обявление [12]
  Date added: юли 21, 2017 21/07/2017 6:40:10 PM File size: 1 MB Downloads: 105
 • Решение [13]
  Date added: юли 21, 2017 21/07/2017 6:40:10 PM File size: 573 kB Downloads: 90
[14]Share/Bookmark [14]