- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Експертна помощ за подготовка на проектно предложение по Приоритетна Ос 4 на ОПОС 2014-2020, процедура BG16M1OP002-4-003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Договор - част 2 [1]
  Date added: декември 15, 2017 15/12/2017 5:49:16 PM File size: 10 MB Downloads: 213
 • Договор - част 1 [2]
  Date added: декември 15, 2017 15/12/2017 5:49:16 PM File size: 16 MB Downloads: 138
 • Протоколи / решение [3]
  Date added: октомври 17, 2017 17/10/2017 11:48:54 AM File size: 4 MB Downloads: 191
 • Съобщение [4]
  Date added: октомври 6, 2017 06/10/2017 4:14:56 PM File size: 47 kB Downloads: 157
 • Протокол 1 [5]
  Date added: септември 25, 2017 25/09/2017 3:37:12 PM File size: 1 MB Downloads: 163
 • Разяснение [6]
  Date added: август 29, 2017 29/08/2017 3:17:20 PM File size: 159 kB Downloads: 153
 • Образци [7]
  Date added: август 4, 2017 04/08/2017 1:26:38 PM File size: 113 kB Downloads: 162
 • Проект на договор [8]
  Date added: август 4, 2017 04/08/2017 1:26:38 PM File size: 2 MB Downloads: 210
 • Документация [9]
  Date added: август 4, 2017 04/08/2017 1:26:38 PM File size: 9 MB Downloads: 246
 • Обявление [10]
  Date added: август 4, 2017 04/08/2017 1:26:38 PM File size: 1 MB Downloads: 230
 • Решение [11]
  Date added: август 4, 2017 04/08/2017 1:26:38 PM File size: 587 kB Downloads: 167
[12]Share/Bookmark [12]