- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Експертна помощ за подготовка на проектно предложение по Приоритетна Ос 4 на ОПОС 2014-2020, процедура BG16M1OP002-4-003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Протоколи / решение [1]
  Date added: октомври 17, 2017 17/10/2017 11:48:54 AM File size: 4 MB Downloads: 31
 • Съобщение [2]
  Date added: октомври 6, 2017 06/10/2017 4:14:56 PM File size: 47 kB Downloads: 29
 • Протокол 1 [3]
  Date added: септември 25, 2017 25/09/2017 3:37:12 PM File size: 1 MB Downloads: 31
 • Разяснение [4]
  Date added: август 29, 2017 29/08/2017 3:17:20 PM File size: 159 kB Downloads: 49
 • Образци [5]
  Date added: август 4, 2017 04/08/2017 1:26:38 PM File size: 113 kB Downloads: 62
 • Проект на договор [6]
  Date added: август 4, 2017 04/08/2017 1:26:38 PM File size: 2 MB Downloads: 60
 • Документация [7]
  Date added: август 4, 2017 04/08/2017 1:26:38 PM File size: 9 MB Downloads: 108
 • Обявление [8]
  Date added: август 4, 2017 04/08/2017 1:26:38 PM File size: 1 MB Downloads: 90
 • Решение [9]
  Date added: август 4, 2017 04/08/2017 1:26:38 PM File size: 587 kB Downloads: 63
[10]Share/Bookmark [10]