- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Строително монтажни работи на училища и детски градини в община Своге, Обект: Основен ремонт ДГ с.Владо Тричков

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: декември 29, 2017 29/12/2017 1:14:02 PM File size: 538 kB Downloads: 92
 • Договор [2]
  Date added: ноември 6, 2017 06/11/2017 1:23:11 PM File size: 2 MB Downloads: 210
 • Протокол [3]
  Date added: септември 25, 2017 25/09/2017 3:52:23 PM File size: 974 kB Downloads: 125
 • Количествено-стойностни сметки [4]
  Date added: август 10, 2017 10/08/2017 6:28:55 PM File size: 45 kB Downloads: 212
 • Образци [5]
  Date added: август 10, 2017 10/08/2017 6:28:52 PM File size: 126 kB Downloads: 138
 • Документация [6]
  Date added: август 10, 2017 10/08/2017 6:28:54 PM File size: 3 MB Downloads: 204
 • Обява [7]
  Date added: август 10, 2017 10/08/2017 6:28:56 PM File size: 443 kB Downloads: 211
[8] [8]