- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Строително монтажни работи на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения в община Своге по 3 обособени позиции: ОП1- Направа водопровод от мост над р.Искър до р.Габровнишка, с.Габровница ОП2- Рехабилитация водопровод с. Еленов дол ОП3- Изграждане канализация на ул. Крайбрежна, с.Церово

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Договор3 [1]
  Date added: октомври 23, 2017 23/10/2017 6:39:46 PM File size: 2 MB Downloads: 107
 • Договор2 [2]
  Date added: октомври 23, 2017 23/10/2017 6:39:46 PM File size: 2 MB Downloads: 97
 • Договор1 [3]
  Date added: октомври 23, 2017 23/10/2017 6:39:46 PM File size: 2 MB Downloads: 111
 • Протокол [4]
  Date added: септември 14, 2017 14/09/2017 5:10:29 PM File size: 2 MB Downloads: 111
 • Количествено-стойностни сметки [5]
  Date added: август 16, 2017 16/08/2017 4:10:43 PM File size: 35 kB Downloads: 140
 • Образци [6]
  Date added: август 16, 2017 16/08/2017 4:10:43 PM File size: 129 kB Downloads: 128
 • Документация [7]
  Date added: август 16, 2017 16/08/2017 4:10:43 PM File size: 3 MB Downloads: 312
 • Обява [8]
  Date added: август 16, 2017 16/08/2017 4:10:43 PM File size: 530 kB Downloads: 193
[9]Share/Bookmark [9]