- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Строително монтажни работи на улична и пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: януари 11, 2018 11/01/2018 9:58:30 AM File size: 298 kB Downloads: 94
 • Информация [2]
  Date added: декември 5, 2017 05/12/2017 3:27:15 PM File size: 314 kB Downloads: 135
 • Договори [3]
  Date added: ноември 13, 2017 13/11/2017 2:49:34 PM File size: 5 MB Downloads: 135
 • Протоколи / решение [4]
  Date added: октомври 18, 2017 18/10/2017 8:45:07 PM File size: 3 MB Downloads: 163
 • Съобщение [5]
  Date added: октомври 9, 2017 09/10/2017 5:24:23 PM File size: 51 kB Downloads: 127
 • Количествено-стойностни сметки [6]
  Date added: септември 1, 2017 01/09/2017 5:01:51 PM File size: 16 kB Downloads: 127
 • Образци [7]
  Date added: септември 1, 2017 01/09/2017 4:54:01 PM File size: Downloads: 118
 • Документация [8]
  Date added: септември 1, 2017 01/09/2017 4:54:01 PM File size: 4 MB Downloads: 322
 • Обявление [9]
  Date added: септември 1, 2017 01/09/2017 4:54:01 PM File size: 1 MB Downloads: 185
 • Решение [10]
  Date added: септември 1, 2017 01/09/2017 4:54:01 PM File size: 566 kB Downloads: 246
[11]Share/Bookmark [11]