- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Основен ремонт подлез под ЖП линия гр.Своге

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Договор [1]
  Date added: декември 21, 2017 21/12/2017 4:36:21 PM File size: 5 MB Downloads: 63
 • Протокол [2]
  Date added: ноември 22, 2017 22/11/2017 6:13:00 PM File size: 505 kB Downloads: 78
 • Информация [3]
  Date added: октомври 13, 2017 13/10/2017 5:34:34 PM File size: 166 kB Downloads: 105
 • Количествено-стойностни сметки [4]
  Date added: септември 26, 2017 26/09/2017 3:39:32 PM File size: 15 kB Downloads: 150
 • Образци [5]
  Date added: септември 26, 2017 26/09/2017 3:39:32 PM File size: 126 kB Downloads: 82
 • Документация [6]
  Date added: септември 26, 2017 26/09/2017 3:39:32 PM File size: 3 MB Downloads: 126
 • Обява [7]
  Date added: септември 26, 2017 26/09/2017 3:39:32 PM File size: 393 kB Downloads: 146
[8]Share/Bookmark [8]