- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на община Своге за обекти, присъединени на ниско напрежение

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Образци [1]
  Date added: февруари 8, 2018 08/02/2018 2:26:20 PM File size: 258 kB Downloads: 21
 • Документация [2]
  Date added: февруари 8, 2018 08/02/2018 2:26:20 PM File size: 5 MB Downloads: 30
 • Обявление [3]
  Date added: февруари 8, 2018 08/02/2018 2:26:20 PM File size: 1 MB Downloads: 23
 • Решение [4]
  Date added: февруари 8, 2018 08/02/2018 2:26:21 PM File size: 492 kB Downloads: 17
[5]Share/Bookmark [5]