- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Доставка на течно гориво за отопление за нуждите на СУ „Иван Вазов“ град Своге и ДПЛПР-Гара Лакатник, за период от една година

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

  • Информация [1]
    Date added: март 18, 2019 18/03/2019 7:16:45 PM File size: 320 kB Downloads: 1
  • Договор [2]
    Date added: март 16, 2018 16/03/2018 5:54:30 PM File size: 998 kB Downloads: 86
  • Решение [3]
    Date added: февруари 16, 2018 16/02/2018 1:52:29 PM File size: 833 kB Downloads: 102
[4]Share/Bookmark [4]