- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Община Своге

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

  • Решение [1]
    Date added: март 2, 2018 02/03/2018 4:51:54 PM File size: 806 kB Downloads: 24
[2]Share/Bookmark [2]