- Община Своге – официален сайт - http://www.svoge.bg -

Доставка на съдове за събиране на битови отпадъци за нуждите на община Своге по три обособени позиции

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: юли 1, 2019 01/07/2019 12:23:40 PM File size: 406 KB Downloads: 137
 • Информация [2]
  Date added: април 30, 2019 30/04/2019 2:54:03 PM File size: 830 KB Downloads: 142
 • Договор [3]
  Date added: февруари 19, 2019 19/02/2019 3:53:53 PM File size: 4 MB Downloads: 220
 • Договори [4]
  Date added: януари 11, 2019 11/01/2019 4:18:55 PM File size: 7 MB Downloads: 261
 • Решение [5]
  Date added: ноември 16, 2018 16/11/2018 2:42:53 PM File size: 551 KB Downloads: 258
 • Доклад [6]
  Date added: ноември 16, 2018 16/11/2018 2:42:52 PM File size: 5 MB Downloads: 470
 • Протоколи [7]
  Date added: ноември 16, 2018 16/11/2018 2:42:51 PM File size: 4 MB Downloads: 188
 • Съобщение [8]
  Date added: септември 17, 2018 17/09/2018 3:44:08 PM File size: 139 KB Downloads: 196
 • Протокол [9]
  Date added: август 29, 2018 29/08/2018 5:23:03 PM File size: 699 KB Downloads: 198
 • Разяснение [10]
  Date added: август 6, 2018 06/08/2018 8:33:12 PM File size: 86 KB Downloads: 173
 • Приложение 2 [11]
  Date added: юли 20, 2018 20/07/2018 4:52:53 PM File size: 20 KB Downloads: 204
 • Приложение 1 [12]
  Date added: юли 20, 2018 20/07/2018 4:52:53 PM File size: 90 KB Downloads: 205
 • Образци [13]
  Date added: юли 20, 2018 20/07/2018 4:52:54 PM File size: 71 KB Downloads: 216
 • Документация [14]
  Date added: юли 20, 2018 20/07/2018 4:59:49 PM File size: 4 MB Downloads: 260
 • Обявление [15]
  Date added: юли 20, 2018 20/07/2018 4:52:55 PM File size: 1 MB Downloads: 258
 • Решение [16]
  Date added: юли 20, 2018 20/07/2018 4:52:54 PM File size: 545 KB Downloads: 224