Кметски наместници

Име Населено място Мобилен номер Станционарен номер в кметство
Бойка Асенова Генадиева Батулия и Буковец 0888229056  
Антон Кирилов Цветанов Брезе и Добравица 0886718836  07163/2401
Георги Драганов Петков Бов 0887103327  
Виолета Иванова Аначкова Добърчин 0882347392  
Ренета Кирилова Пенева Дружево 0892038129  
Валентин Еленков Ангелов Еленов дол 0886890860  
Димитър Диков Заселе 0889380969  
Кирил Вишков Лозанов Зимевица 0888789368  
Лорета Любенова Димитрова Лакатник 0887301200 07162/2298
Стоян Янчев Лесковдол 0886088869  
Румен Николов Колев Луково 0888201879  
Стоян Петров Стоянов Огоя и Бакьово 0882485793  
Николай Димитров Недялков Оплетня  0888203576 07162/2262
Бонка Миткова Младенова Осеновлаг и Брезовдол 0887301426  
Вергиния Петрова Гергова Редина 0882740382  
Тодор Пешев Манолов Ябланица 0888112168  
Валентин Петров Борисов Габровница 0893383388  
Пламен Сергеев Григоров Губислав 0884443934  
Младен Василев Митров Желен 0883407507