Упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности на обект: „РАЗШИРЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНА ЗАЛА (ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН) КЪМ СУ „ИВАН ВАЗОВ“, ГР. СВОГЕ, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ ІІІ-ЗА УЧИЛИЩЕ, КВ. 54 ПО ПУП НА ГР. СВОГЕ“

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове:

 • pdf Решение
  Date added: февруари 25, 2019 25/02/2019 11:16:19 AM File size: 2 MB Downloads: 9
 • pdf Доклад
  Date added: февруари 25, 2019 25/02/2019 11:16:19 AM File size: 6 MB Downloads: 7
 • pdf Протокол
  Date added: февруари 25, 2019 25/02/2019 11:16:19 AM File size: 6 MB Downloads: 12
 • pdf Съобщение
  Date added: януари 31, 2019 31/01/2019 1:46:58 PM File size: 175 kB Downloads: 12
 • pdf Протокол
  Date added: януари 11, 2019 11/01/2019 4:16:05 PM File size: 2 MB Downloads: 23
 • zip ЕЕДОП
  Date added: ноември 9, 2018 09/11/2018 3:12:55 PM File size: 91 kB Downloads: 30
 • rar Образци
  Date added: ноември 9, 2018 09/11/2018 3:24:24 PM File size: 215 kB Downloads: 36
 • pdf Докумeнтация
  Date added: ноември 9, 2018 09/11/2018 3:12:55 PM File size: 6 MB Downloads: 47
 • pdf Обявление
  Date added: ноември 9, 2018 09/11/2018 3:12:55 PM File size: 1 MB Downloads: 42
 • pdf Решение
  Date added: ноември 9, 2018 09/11/2018 3:12:55 PM File size: 565 kB Downloads: 35
Share/Bookmark