Упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности на обект: „РАЗШИРЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СПОРТНА ЗАЛА (ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН) КЪМ СУ „ИВАН ВАЗОВ“, ГР. СВОГЕ, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ ІІІ-ЗА УЧИЛИЩЕ, КВ. 54 ПО ПУП НА ГР. СВОГЕ“

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове:

 • pdf Информация
  Date added: април 8, 2019 08/04/2019 5:06:17 PM File size: 11 MB Downloads: 8
 • pdf Информация
  Date added: април 8, 2019 08/04/2019 4:52:00 PM File size: 3 MB Downloads: 11
 • pdf Решение
  Date added: февруари 25, 2019 25/02/2019 11:15:29 AM File size: 2 MB Downloads: 25
 • pdf Доклад
  Date added: февруари 25, 2019 25/02/2019 11:15:27 AM File size: 6 MB Downloads: 20
 • pdf Протокол
  Date added: февруари 25, 2019 25/02/2019 11:15:28 AM File size: 6 MB Downloads: 41
 • pdf Съобщение
  Date added: януари 31, 2019 31/01/2019 1:46:46 PM File size: 175 kB Downloads: 21
 • pdf Протокол
  Date added: януари 11, 2019 11/01/2019 4:15:46 PM File size: 2 MB Downloads: 42
 • zip ЕЕДОП
  Date added: ноември 9, 2018 09/11/2018 3:12:15 PM File size: 91 kB Downloads: 40
 • rar Образци
  Date added: ноември 9, 2018 09/11/2018 3:24:07 PM File size: 215 kB Downloads: 45
 • pdf Докумeнтация
  Date added: ноември 9, 2018 09/11/2018 3:12:15 PM File size: 6 MB Downloads: 64
 • pdf Обявление
  Date added: ноември 9, 2018 09/11/2018 3:12:16 PM File size: 1 MB Downloads: 55
 • pdf Решение
  Date added: ноември 9, 2018 09/11/2018 3:12:17 PM File size: 565 kB Downloads: 46
Share