- Община Своге – официален сайт - http://www.svoge.bg -

Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в община Своге до регионално депо Костинброд

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Образци – 03.12.2018г. – изтегли [1]

ЕЕДОП – 03.12.2018г. – изтегли [2]

Свали прикачените файлове: