- Община Своге – официален сайт - http://www.svoge.bg -

Реконструкция и изграждане спортни и детски площадки на територията на община Своге по обособени позиции

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове: